f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 14/03/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายแขวนสูง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+400-กม.9+731 และทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 1 ที่ กม.18+700 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 737.50 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 14/03/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+978-กม.14+500 และทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 2 ระหว่าง กม.14+450-กม.16+950 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 194.94 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 14/03/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.14+900-กม.18+800 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 5,422 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 29/11/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.0+000-กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 5,907,216.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 30/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+010-กม.2+310 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 30/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง- ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+000-กม.2+250 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 250.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 30/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง- ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.9+160- กม.9+400 ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 190.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 30/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+200-กม.14+350 ด่านบางขุนเทียน 1,กม.14+230-กม.14+330 ด่านบางขุนเทียน 2 และ กม.14+330-กม.14+500 ด่านบางขุนเทียน 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 30/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150- กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 05/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานปรับปรุงหลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ 18+427 และ กม.19+609 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 123 รายการ