f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 01/11/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
52 27/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.17+372-กม.19+972 เป็นแห่งๆ และในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.19+972- กม.31+610 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 27/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 ระหว่าง กม.0+120- กม.6+631 ด้านซ้ายทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 535.02 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 27/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 ระหว่าง กม.0+881-กม.15+111 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 621.83 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 27/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.7+281-กม.14+971 ด้านซ้ายทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 417.95 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 27/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0102 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ระหว่าง กม.3+104-กม.8+654 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 142.72 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 27/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+000-กม.9+000 และทางหลวงหมายเลข 341 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+352 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงานปริมาณงาน 117 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 27/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.13+746 - กม.19+650 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 385 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 27/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0102 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000- กม.8+944 และทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+028-กม.31+872 ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณงาน 4,702.00 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 25/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.23+520-กม.27+740 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 2,320.00 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 123 รายการ