f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
การขออนุญาตทำการใดๆ ในเขตทางหลวง มาตรา 47 48 56
ลงวันที่ 30/06/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หนังสือขออนุญาตมาตรา 47 (สำหรับส่วนราชการ) 76 ดาวน์โหลด
หนังสือขออนุญาตมาตรา 47 (สำหรับเอกชน) 61 ดาวน์โหลด
หนังสือขออนุญาตมาตรา 48 56 72 ดาวน์โหลด

'