f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
จัดการประชุมโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ –พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+000 –กม.0+980

แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง ได้จัดให้มีโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ –พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+000 –กม.0+980 รวมระยะดำเนินการก่อสร้าง 0.980 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์แขวงทางหลวงธนบุรี โดยมี นางกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานในพิธี และมีคณะวิทยากรจากสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง บรรยายสรุปโครงการฯ และตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ภาครัฐ,ประชาชน มีมติเห็นด้วยกับโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้าง
title
จัดการประชุมโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปี 2567 ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนพระประแดง – บางแค ระหว่าง กม.4+350 –กม.5+100 (หมู่บ้านอิมพีเรียลพาร์ค – ก่อนถึงคลองราชพฤกษ์น้อย)

แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง ได้จัดให้มีโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปี 2567 ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนพระประแดง – บางแค ระหว่าง กม.4+350 –กม.5+100 (หมู่บ้านอิมพีเรียลพาร์ค – ก่อนถึงคลองราชพฤกษ์น้อย) รวมระยะดำเนินการก่อสร้าง 0.750 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมี นายพงค์ศักดิ์ พูลยรัตน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ เป็นประธานในพิธี และมีคณะวิทยากรจากสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง บรรยายสรุปโครงการฯ และตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ภาครัฐ,ประชาชน มีมติเห็นด้วยกับโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้าง