f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

สำนักพระราชวัง ชวนประชาชนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565 เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูตรเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2548 ในเวลา 18.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขา ขนานพระนามว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2548   และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ทองคำ โดยพระนามของพระองค์นั้น แปลว่า “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง” โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti”
title
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

                             ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม                   --------------------------------------           ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น  รัฐบาลได้รับทราบ ด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้                  1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562   ถึงวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน  2562  รวม 7 วัน           2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน           สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม     ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562              พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา                      นายกรัฐมนตรี
title
สว. และ สบ. ออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกาญจนาภิเษก

                   วันที่ 23 พ.ค.2562 เวลา 09.30 น. แขวงทางหลวงธนบุรี โดย  นายไพศาล จรัสกุล  รอ.ขท.(ป.) นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา รอ.ขท.(ว.)  หัวหน้าหมวดทางหลวงบางขุนเทียน  หัวหน้าหมวดทางหลวงบางแค และหัวหน้างานแผนงาน ให้การต้อนรับ ดร.ปรนิก จิตต์อารีกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  สำนักวิเคราะห์ และตรวจสอบ นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ในการสำรวจและออกเก็บข้อมูลรายละเอียดในพื้นที่หน้างาน เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 9 และทางหลวงหมายเลข 3902 (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน พระประแดง - บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.0+000 กม.22+028 (ต่างระดับบางแค)