f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
จัดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาพ ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนพระประแดง – บางแค ระหว่าง กม.3+400 – 4+350

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงธนบุรี โดย นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี ได้จัดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาพ ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนพระประแดง – บางแค ระหว่าง กม.3+400 – 4+350 (หมู่บ้านสราญสิริ–หมู่บ้านพิศาล) รวมระยะดำเนินการก่อสร้าง 0.95 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมี นายพงค์ศักดิ์ พูลยรัตน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ เป็นประธานในพิธี บรรยายสรุปโครงการฯ และ ตอบข้อซักถาม โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง
title
ประชุมหารือ เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการจราจร(วงเวียน) บนถนนเลียบทางด่วน 3901 - 3902 ตัดถนนประชาอุทิศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการจราจร(วงเวียน) บนถนนเลียบทางด่วน 3901 - 3902 ตัดถนนประชาอุทิศ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน โดยมี นายธีรศักดิ์ มาคง นายช่างโครงการ นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ผู้แทนจากสถานีตำรวจ ผู้รับจ้าง และ สส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ในพื่นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902