Close
title
f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

                             ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม                   --------------------------------------           ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น  รัฐบาลได้รับทราบ ด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้                  1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562   ถึงวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน  2562  รวม 7 วัน           2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน           สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม     ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562              พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา                      นายกรัฐมนตรี
title
สว. และ สบ. ออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกาญจนาภิเษก

                   วันที่ 23 พ.ค.2562 เวลา 09.30 น. แขวงทางหลวงธนบุรี โดย  นายไพศาล จรัสกุล  รอ.ขท.(ป.) นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา รอ.ขท.(ว.)  หัวหน้าหมวดทางหลวงบางขุนเทียน  หัวหน้าหมวดทางหลวงบางแค และหัวหน้างานแผนงาน ให้การต้อนรับ ดร.ปรนิก จิตต์อารีกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  สำนักวิเคราะห์ และตรวจสอบ นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ในการสำรวจและออกเก็บข้อมูลรายละเอียดในพื้นที่หน้างาน เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 9 และทางหลวงหมายเลข 3902 (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน พระประแดง - บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.0+000 กม.22+028 (ต่างระดับบางแค)