f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมหารือ เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการจราจร(วงเวียน) บนถนนเลียบทางด่วน 3901 - 3902 ตัดถนนประชาอุทิศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการจราจร(วงเวียน) บนถนนเลียบทางด่วน 3901 - 3902 ตัดถนนประชาอุทิศ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน โดยมี นายธีรศักดิ์ มาคง นายช่างโครงการ นายณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ผู้แทนจากสถานีตำรวจ ผู้รับจ้าง และ สส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ในพื่นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902
title
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม

                             ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม                   --------------------------------------           ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น  รัฐบาลได้รับทราบ ด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้                  1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562   ถึงวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน  2562  รวม 7 วัน           2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน           สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม     ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562              พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา                      นายกรัฐมนตรี