f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 08/08/2566 กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ประจำปี 2566
2 23/06/2566 พิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรม ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประทับ
3 28/09/2565 วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565
4 20/09/2565 แขวงทางหลวงธนบุรีกับภารกิจจิตอาสา
5 20/09/2565 ร่วมชมนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565
6 26/11/2564 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
7 13/10/2564 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 64
8 15/08/2564 จิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
9 05/12/2562 จิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ
10 05/12/2562 พิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
11 13/08/2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 26/07/2562 กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสนามนอก
13 04/06/2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
14 07/05/2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
15 30/04/2562 โครงการจิตอาสา Big Clening คลองขุดมหาสวัสดิ์