f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/04/2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
2 27/05/2562 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม
3 23/05/2562 สว. และ สบ. ออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกาญจนาภิเษก
4 16/05/2562 อำนวยการจราจรช่วงโรงเรียนเปิดเทอม
5 13/05/2562 เริ่มเก็บค่าผ่านทางถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนด้านใต้) 20 พ.ค.2562
6 31/01/2562 กรมทางหลวง ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5