f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 09/04/2567 จัดการประชุมโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปี 2567 ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนพระประแดง – บางแค ระหว่าง กม.4+350 –กม.5+100 (หมู่บ้านอิมพีเรียลพาร์ค – ก่อนถึงคลองราชพฤกษ์น้อย)
2 09/04/2567 จัดการประชุมโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ –พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+000 –กม.0+980
3 12/12/2566 สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า พุทธมณฑลสาย 2
4 12/12/2566 สวนร่มเกล้าชาวทาง
5 27/03/2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอ ร้องเรียนหรือติดต่อแขวงทางหลวงธนบุรี
6 28/10/2565 จัดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาพ ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนพระประแดง – บางแค ระหว่าง กม.3+400 – 4+350
7 20/09/2565 ประชุมหารือ เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการจราจร(วงเวียน) บนถนนเลียบทางด่วน 3901 - 3902 ตัดถนนประชาอุทิศ
8 20/07/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
9 27/05/2562 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม
10 23/05/2562 สว. และ สบ. ออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกาญจนาภิเษก
11 16/05/2562 อำนวยการจราจรช่วงโรงเรียนเปิดเทอม
12 13/05/2562 เริ่มเก็บค่าผ่านทางถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนด้านใต้) 20 พ.ค.2562
13 31/01/2562 กรมทางหลวง ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5