f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
จิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
ลงวันที่ 15/08/2564

แขวงทางหลวงธนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนน บริเวณที่จอดรถ ฟุตบาท สนามหญ้า พื้นที่สาธารณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสถานีกลางบางซื่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564


'