f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
โครงการจิตอาสา Big Clening คลองขุดมหาสวัสดิ์
ลงวันที่ 30/04/2562

            วันที่ 30 เมษายน 2562  นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง  สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 13 และแขวงทางหลวงในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 108 คน  เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา  Big Cleaning  คลองขุดมหาสวัสดิ์ ที่กระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10  โดยมี พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข  หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  เป็นประธานในพิธี  ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โดยนายสมประสงค์ อรรถาชิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี  พร้อมด้วย นายไพศาล จรัสกุล  รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาแขวงทางหลวงธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งในการนี้แขวงทางหลวงธนบุรี ได้รับมอบหมายให้ร่วมดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา


'