f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสนามนอก
ลงวันที่ 26/07/2562

วันที่  25  กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงธนบุรี  จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสนามนอก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่กรมทางหลวงจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10  โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดสนามนอก ร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน 


'