f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ลงวันที่ 13/08/2562

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงธนบุรี เป็นตัวแทนกรมทางหลวง เข้าร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จากบริเวณหน้ากระทรวงคมนาคมไปยังท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 


'