f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 05/12/2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ท้องสนามหลวง   ในการนี้แขวงทางหลวงธนบุรี ได้รับมอบหมายจัดพานพุ่มดอกไม้สด และเจ้าหน้าที่อันเชิญพานพุ่มในงานพิธีฯ


'