f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
จิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ
ลงวันที่ 05/12/2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงธนบุรี จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง


'