f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
สว. และ สบ. ออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนกาญจนาภิเษก
ลงวันที่ 23/05/2562

                   วันที่ 23 พ.ค.2562 เวลา 09.30 น. แขวงทางหลวงธนบุรี โดย  นายไพศาล จรัสกุล  รอ.ขท.(ป.) นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา รอ.ขท.(ว.)  หัวหน้าหมวดทางหลวงบางขุนเทียน  หัวหน้าหมวดทางหลวงบางแค และหัวหน้างานแผนงาน ให้การต้อนรับ ดร.ปรนิก จิตต์อารีกุล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  สำนักวิเคราะห์ และตรวจสอบ นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสำรวจและออกแบบ และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ในการสำรวจและออกเก็บข้อมูลรายละเอียดในพื้นที่หน้างาน เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 9 และทางหลวงหมายเลข 3902 (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน พระประแดง - บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.0+000 กม.22+028 (ต่างระดับบางแค)


'