f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 หมวดทางหลวงแสมดำ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 25/04/2567 ธบ./e/20/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+000-กม.22+200 ด้านซ้ายทาง (Loop Ramp) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 24/05/2567 ธบ./e/33/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพระประแดง แขวงทางหลวงธนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ที่ กม.0+000 (ต่างระดับ 1B) 24/05/2567 ธบ./e/32/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (เสื้อกันฝนแบบยาว สกรีนด้านหลัง “แขวงทางหลวงธนบุรี” พร้อมติดโลโก้ “กรมทางหลวง”) 22/04/2567 419/60/67/159 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 ซื้อวัสดุอื่นๆ 7 รายการ (ถุงขยะสีดำ ขนาด 18 นิ้ว x 20 นิ้ว, ถุงขยะสีดำ ขนาด 28 นิ้ว x 36 นิ้ว, น้ำยาถูพื้น, น้ำยาเช็ดกระจก, แปรงขัดชักโครก, น้ำยาดันฝุ่น, ไม้กวาดดอกหญ้า) 22/04/2567 419/85/67/158 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 งานป้ายข้างทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงธนบุรี ปริมาณงาน 10.00 แห่ง (ปริมาณงาน 539.63 SQ.M.) 25/04/2567 ธบ./e/14/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150-กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. 18/12/2566 ธบ./e/6/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 การขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.4+119.117-กม.6+661.328 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง จำนวนดินดี ปริมาณโดยประมาณ 6,662.24 ลบ.ม. (หลวม) 24/11/2566 ธบ.(ยกเลิก)/2/2567 ลงวันที่ 24 พฤสจิกายน 2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 การขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.4+119.117-กม.6+661.328 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง จำนวนดินดี ปริมาณโดยประมาณ 11,547.90 ลบ.ม.(หลวม) 10/10/2566 ธบ.(ยกเลิก)/5/2566 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 ขายทอดตลาดมูลดิน 18/05/2566 ธบ.(ยกเลิก)/2/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ (สายไฟฟ้า NYY 4 x 10 sq.mm., หลอดประหยัดไฟ 14 W.) 05/04/2566 419/66/145 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ (สายไฟฟ้า NYY 4 x 10 sq.mm., หลอดประหยัดไฟ 14 W.) 05/04/2566 419/66/144 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 จ้างขูดไสคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.24+203 ด้านขวาทาง (สะพานบางแวก) 21/02/2566 419/66/108 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro 400m 40n, หมึกปริ้นเตอร์ CANON E 158200) 06/02/2566 419/66/94 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 36-8080-16-8 จำนวน 4 รายการ 31/01/2566 419/งท/30/66/39 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ