f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดฯ ธบ.1/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 05/04/2565 ธบ./1/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+731 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 9,731.00 M.(ปริมาณงาน 108 SET) 13/01/2565 ธบ./e/3/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดฯ เลขที่ ธบ./2/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 19/04/2564 ธบ./2/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 25 รายการ 16/04/2564 ธบ./งท.1/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 11 รายการ 14/07/2563 ธบ./งท.1/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ