f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดมูลดิน 18/05/2566 ธบ.(ยกเลิก)/2/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ (สายไฟฟ้า NYY 4 x 10 sq.mm., หลอดประหยัดไฟ 14 W.) 05/04/2566 419/66/145 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ (สายไฟฟ้า NYY 4 x 10 sq.mm., หลอดประหยัดไฟ 14 W.) 05/04/2566 419/66/144 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 จ้างขูดไสคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.24+203 ด้านขวาทาง (สะพานบางแวก) 21/02/2566 419/66/108 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro 400m 40n, หมึกปริ้นเตอร์ CANON E 158200) 06/02/2566 419/66/94 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 36-8080-16-8 จำนวน 4 รายการ 31/01/2566 419/งท/30/66/39 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อซ่อมยานพาหนะหมายเลข 44-9689-16-5 จำนวน 5 รายการ 31/01/2566 419/งท/30/66/38 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อซ่อมยานพาหนะหมายเลข 25-6991-16-4 จำนวน 4 รายการ 31/01/2566 419/งท/30/66/37 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 04/10/2565 ธบ./e/4/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.22+028 ปริมาณงาน 1.00 แห่ 04/10/2565 ธบ./e/3/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 06/10/2565 ธบ./e/2/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดฯ ธบ.1/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 05/04/2565 ธบ./1/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+731 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 9,731.00 M.(ปริมาณงาน 108 SET) 13/01/2565 ธบ./e/3/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดฯ เลขที่ ธบ./2/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 19/04/2564 ธบ./2/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 25 รายการ 16/04/2564 ธบ./งท.1/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ