f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดฯ เลขที่ ธบ./2/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 19/04/2564 ธบ./2/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
17 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 25 รายการ 16/04/2564 ธบ./งท.1/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
18 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 11 รายการ 14/07/2563 ธบ./งท.1/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 16 ถึง 18 จาก 18 รายการ