f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 04/07/2566 ธบ.33/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.3+640-กม.3+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 260.00 เมตร 05/01/2566 ธบ.27/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+105-กม.14+230 ด่านบางขุนเทียน 2 (สมุทรสาคร) ปริมาณงาน 575.00 SQ.M. 05/01/2566 ธบ.28/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+000 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 15,745.00 SQ.M. 05/10/2565 ธบ./e/6/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง- บางแค ระหว่าง กม.0+000- กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 6,047,864.00 ตร.ม. 29/09/2565 ธบ./e/5/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 12/09/2565 ธบ./e/4/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.22+028 ปริมาณงาน 1.00 แห่ 12/09/2565 ธบ./e/3/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 12/09/2565 ธบ./e/2/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 12/09/2565 ธบ./e/1/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน 27/06/2565 419/65/207 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค -คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.22+028 (ต่างระดับบางแค) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 27/12/2564 419/-/65/65 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค -คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+000 – กม.31+872 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 447.44 ตร.ม.) 27/12/2564 419/-/65/74 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์ -พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+520-กม.14+871 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 21,689.00 SQ.M. 07/12/2564 ธบ./ค/9/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค- คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.28+565– กม.29+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3.00 แห่ง (ปริมาณงาน 756 M.) 08/12/2564 ธบ./ค/8/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์- พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.1+888 – กม.12+300 ทางหลัก ทางขนาน ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 13/12/2564 ธ./ค/7/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ