f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค -คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.22+028 (ต่างระดับบางแค) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 27/12/2564 419/-/65/65 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค -คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+000 – กม.31+872 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 447.44 ตร.ม.) 27/12/2564 419/-/65/74 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์ -พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+520-กม.14+871 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 21,689.00 SQ.M. 07/12/2564 ธบ./ค/9/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค- คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.28+565– กม.29+500 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3.00 แห่ง (ปริมาณงาน 756 M.) 08/12/2564 ธบ./ค/8/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์- พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.1+888 – กม.12+300 ทางหลัก ทางขนาน ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 13/12/2564 ธ./ค/7/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 งานเครื่องหมายนำทางในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+028-กม.31+872,ในทางหลวงหมายเลข 3901ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+028-กม.31+872และในทางหลวงหมายเลข 3242ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8ระหว่างกม.13+746-กม.19+650 ปริมาณงาน1แห่ง 13/12/2564 ธบ./ค/6/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย4 ระหว่าง กม.0+000-กม.14+900 ทางขนาน ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆและในทางหลวงหมายเลข 341ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+352 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นแห่งๆ ปริมาณงาน1แห่ง 13/12/2564 ธบ./ค/5/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.17+000-กม.19+900,ในทางหลวงหมายเลข 3901ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.14+700-กม.15+200และในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.14+700- กม.15+200 ปริมาณงาน1แห่ง 08/12/2564 ธ./ค/4/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+111 ด้านขวาทาง รวมแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 216 EACH) 08/12/2564 ธบ./ค/3/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1 ที่ กม.22+028 (ต่างระดับบางแค) และที่ กม.30+056 (ต่างระดับฉิมพลี) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 272 EACH) 09/12/2564 ธบ./ค/2/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+100-กม.30+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 424 EACH) 08/12/2564 ธบ./ค/1/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค (สะพานบก) ระหว่าง กม.0+000- กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 4,000,000.00 ตร.ม. 29/10/2564 ธบ./e/1/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงธนบุรี ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 06/10/2563 ธบ./e/2/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตลิ่งชัน แขวงทางหลวงธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 08/10/2563 ธบ./e/1/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 วัสดุเครื่องจักร 1 งาน 14/08/2563 419/งท/30/63/71 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ