f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุเครื่องจักร 1 งาน 14/08/2563 419/งท/30/63/71 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 05/06/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ 02/06/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 งานราวกันอันตราย (ติดตั้งกำแพงกันเสียง TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCE SHEET NOISE BARRIER) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน) ระหว่าง กม.2+998 - กม.3+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 170.00 เมตร 10/08/2563 ธบ./e/30/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 งานราวกันอันตราย (ติดตั้งกำแพงกันเสียง TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCE SHEET NOISE BARRIER บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน) ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 346.00 เมตร 10/08/2563 ธบ./e/31/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.27+500 - กม.29+000 ปริมาณงาน 15.00 ต้น 27/03/2563 ธบ./e/21/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+960 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 904.00 เมตร 20/01/2563 ธบ./e/5/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+720 - กม.1+240 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 520.00 เมตร 09/01/2563 ธบ./e/4/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 งานป้ายจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+810 ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 596.03 ตร.ม. 09/01/2563 ธบ./e/3/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.0+000 ต่างระดับตอน 1B ปริมาณงาน 30.00 ต้น 09/01/2563 ธบ./e/2/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 งานกำแพงกั้นเสียงบนราวสะพาน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.5+650 - กม.5+870 ด้านซ้ายทาง, ระหว่าง กม.4+700 – กม.4+932 และระหว่าง กม.5+200 – กม.5+290 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 542 เมตร 09/01/2563 ธบ./e/1/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.1+300 - กม.3+700 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 งาน 23/07/2562 ธบ./e/37/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 งานกำแพงกั้นเสียงบนราวสะพาน ชนิด TRANSPARENT TYPE ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.4+932 - กม.5+200 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 268.00 ม. 30/04/2562 ธบ./e/36/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.11+000 - กม.13+600 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 672.00 ม. 30/04/2562 ธบ./e/35/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.3+700, กม.8+500 ด้านซ้ายทาง และ ที่ กม.5+500, ที่ กม.10+200 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 4.00 แห่ง 27/02/2562 ธบ./e/34/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ