f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 19/06/2567 ธบ./e/45/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 งานจ้างเหมาทำงานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 19/06/2567 ธบ./e/45/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพระประแดง แขวงทางหลวงธนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ที่ กม.0+000 (ต่างระดับ 1B) ปริมาณ 12/06/2567 ธบ./e/43/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+000-กม.22+200 ด้านซ้ายทาง (Loop Ramp) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 12/06/2567 ธบ./e/42/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 งานจ้างเหมาทำงานป้ายข้างทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงธนบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (470.15 SQ.M.) 12/06/2567 ธบ./e/44/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 หมวดทางหลวงแสมดำ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 13/05/2567 ธบ.33/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 งานป้ายข้างทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงธนบุรี ปริมาณงาน 10.00 แห่ง (ปริมาณงาน 539.63 SQ.M.) 13/05/2567 ธบ./e/40/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.28+216-กม.31+745 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,860 M.) 13/05/2567 ธบ.38/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+270-กม.31+745 เป็นแห่งๆ และทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ตอน 4 ที่ กม.14+297 (ต่างระดับบางขุนเทียน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,561 M.) 13/05/2567 ธบ.35/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.25+946-กม.29+749 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,606 M.) 13/05/2567 ธบ.37/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 8 ระหว่าง กม.0+160-กม.0+300 ทางหลัก ด้านขวาทาง และ ระหว่าง กม.12+400-กม.14+500 ทางขนาน ด้านขวาทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,316 M.) 13/05/2567 ธบ.36/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.1+945-กม.2+095 (ข้ามถนนราชพฤกษ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง (300 M.) 13/05/2567 ธบ.34/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 02/05/2567 ธบ.32/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 หมวดทางหลวงแสมดำ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 03/04/2567 ธบ./e/20/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 งานจ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+250- กม.24+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 33,352.00 SQ.M. 09/04/2567 ธบ.28/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 90 รายการ