f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+731 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 9,731.00 M.(ปริมาณงาน 108 SET) 22/12/2564 ธบ./e/3/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ที่ กม.16+153 สะพานข้ามคลองบางบอน ด้านซ้ายทางและขวาทาง,ที่ กม.18+942 สะพานข้ามคลองหนองใหญ่ ด้านซ้ายทางและขวาทาง,ที่ กม.19+884 สะพานข้ามคลองบางอ้าย ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 3 แห่ง 22/12/2564 ธบ./e/2/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค (สะพานบก) ระหว่าง กม.0+000- กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 4,000,000.00 ตร.ม. 04/11/2564 ธบ./e/1/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงธนบุรี ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 19/10/2563 ธบ./e/2/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตลิ่งชัน แขวงทางหลวงธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 19/10/2563 ธบ./e/1/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 งานราวกันอันตราย (ติดตั้งกำแพงกันเสียง TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCE SHEET NOISE BARRIER) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน) ระหว่าง กม.2+998 - กม.3+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 170.00 เมตร 18/08/2563 ธบ./e/30/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 งานราวกันอันตราย (ติดตั้งกำแพงกันเสียง TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCE SHEET NOISE BARRIER บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน) ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 346.00 เมตร 18/08/2563 ธบ./e/31/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 3 ระหว่าง กม.27+500 - กม.29+000 ปริมาณงาน 15.00 ต้น 07/04/2563 ธบ./e/21/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+960 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 904.00 เมตร 22/01/2563 ธบ./e/5/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+720 - กม.1+240 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 520.00 เมตร 13/01/2563 ธบ./e/4/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 งานป้ายจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+810 ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 596.03 ตร.ม. 13/01/2563 ธบ./e/3/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.0+000 ต่างระดับตอน 1B ปริมาณงาน 30.00 ต้น 13/01/2563 ธบ./e/2/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 63017118785 13/01/2563 ธบ./e/2/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 งานกำแพงกั้นเสียงบนราวสะพาน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.5+650 - กม.5+870 ด้านซ้ายทาง, ระหว่าง กม.4+700 – กม.4+932 และระหว่าง กม.5+200 – กม.5+290 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 542 เมตร 13/01/2563 ธบ./e/1/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.1+300 - กม.3+700 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 งาน 02/08/2562 ธบ./e/37/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ