f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150-กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. 07/02/2567 ธบ./e/8/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.0+000-กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 5,907,216.00 ตร.ม. 30/11/2566 ธบ.5/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150-กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. 20/11/2566 ธบ./e/6/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+200-กม.14+350 ด่านบางขุนเทียน 1,กม.14+230-กม.14+330 ด่านบางขุนเทียน 2 และกม.14+330-กม.14+500 ด่านบางขุนเทียน 2 20/11/2566 ธบ.6/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+000-กม.2+250 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 250.00 เมตร 08/11/2566 ธบ.4/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.9+160-กม.9+400 ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 190.00 เมตร 08/11/2566 ธบ.3/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+310 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 08/11/2566 ธบ.2/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 งานปรับปรุงหลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ 18+427 และ กม.19+609 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง 11/10/2566 ธบ.1/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 งานจ้างเหมาทำงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 05/07/2566 ธบ.33/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 งานจ้างเหมาทำงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 12/06/2566 ธบ./e/30/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+500 ปริมาณงาน 9 แห่ง 27/01/2566 ธบ.32/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.3+640-กม.3+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 260.00 เมตร 18/01/2566 ธบ.27/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.12+200-กม.12+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 300.00 เมตร 18/01/2566 ธบ.30/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+105-กม.14+230 ด่านบางขุนเทียน 2 (สมุทรสาคร) ปริมาณงาน 575.00 SQ.M. 18/01/2566 ธบ.28/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.7+190-กม.7+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 310.00 เมตร 18/01/2566 ธบ.31/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 58 รายการ