f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.15+216-กม.19+972 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 2,699.00 M.) 01/11/2565 ธบ./e/11/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
32 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.23+520-กม.27+740 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 2,320.00 M.) 01/11/2565 ธบ./e/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
33 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+000 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 15,745.00 SQ.M. 11/10/2565 ธบ./e/6/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
34 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง- บางแค ระหว่าง กม.0+000- กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 6,047,864.00 ตร.ม. 07/10/2565 ธบ./e/5/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
35 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 14/09/2565 ธบ./e/4/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
36 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.22+028 ปริมาณงาน 1.00 แห่ 14/09/2565 ธบ./e/3/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
37 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 14/09/2565 ธบ./e/2/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
38 งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 14/09/2565 ธบ./e/1/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
39 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+731 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 9,731.00 M.(ปริมาณงาน 108 SET) 22/12/2564 ธบ./e/3/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
40 งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ที่ กม.16+153 สะพานข้ามคลองบางบอน ด้านซ้ายทางและขวาทาง,ที่ กม.18+942 สะพานข้ามคลองหนองใหญ่ ด้านซ้ายทางและขวาทาง,ที่ กม.19+884 สะพานข้ามคลองบางอ้าย ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 3 แห่ง 22/12/2564 ธบ./e/2/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
41 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค (สะพานบก) ระหว่าง กม.0+000- กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 4,000,000.00 ตร.ม. 04/11/2564 ธบ./e/1/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
42 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงธนบุรี ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 19/10/2563 ธบ./e/2/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
43 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตลิ่งชัน แขวงทางหลวงธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 19/10/2563 ธบ./e/1/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
44 งานราวกันอันตราย (ติดตั้งกำแพงกันเสียง TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCE SHEET NOISE BARRIER) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน) ระหว่าง กม.2+998 - กม.3+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 170.00 เมตร 18/08/2563 ธบ./e/30/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
45 งานราวกันอันตราย (ติดตั้งกำแพงกันเสียง TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCE SHEET NOISE BARRIER บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน) ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 346.00 เมตร 18/08/2563 ธบ./e/31/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 57 รายการ