f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานป้ายแขวนสูง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.2+400-กม.11+400 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 86.40 SQ.M.) 26/03/2567 ธบ.16/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
32 งานป้ายข้างทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงธนบุรี ปริมาณงาน 10.00 แห่ง (ปริมาณงาน 539.63 SQ.M.) 26/03/2567 ธบ./e/14/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
33 งานราวกันอันตรายอื่น ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000-กม.0+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 500 M.) 26/03/2567 ธบ.9/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
34 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 ระหว่าง กม.1+118-กม.10+061 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 518 EACH) 25/03/2567 ธบ.10/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
35 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+978-กม.14+500 และทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 2 ระหว่าง กม.14+450-กม.16+950 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 194.94 SQ.M.) 25/03/2567 ธบ.15/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
36 งานป้ายแขวนสูง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+400-กม.9+731 และทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 1 ที่ กม.18+700 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 737.50 SQ.M.) 25/03/2567 ธบ.14/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
37 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.8+944 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 558 EACH) 25/03/2567 ธบ.12/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
38 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150-กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. 07/02/2567 ธบ.7/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
39 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.0+000-กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 5,907,216.00 ตร.ม. 30/11/2566 ธบ.5/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
40 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150-กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. 20/11/2566 ธบ./e/6/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
41 งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+200-กม.14+350 ด่านบางขุนเทียน 1,กม.14+230-กม.14+330 ด่านบางขุนเทียน 2 และกม.14+330-กม.14+500 ด่านบางขุนเทียน 2 20/11/2566 ธบ.6/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
42 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+000-กม.2+250 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 250.00 เมตร 08/11/2566 ธบ.4/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
43 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.9+160-กม.9+400 ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 190.00 เมตร 08/11/2566 ธบ.3/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
44 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+310 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 08/11/2566 ธบ.2/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
45 งานปรับปรุงหลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ 18+427 และ กม.19+609 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง 11/10/2566 ธบ.1/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 95 รายการ