f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 05/07/2566 ธบ.33/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
47 งานจ้างเหมาทำงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 12/06/2566 ธบ./e/30/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
48 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+500 ปริมาณงาน 9 แห่ง 27/01/2566 ธบ.32/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
49 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.3+640-กม.3+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 260.00 เมตร 18/01/2566 ธบ.27/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
50 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.12+200-กม.12+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 300.00 เมตร 18/01/2566 ธบ.30/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
51 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+105-กม.14+230 ด่านบางขุนเทียน 2 (สมุทรสาคร) ปริมาณงาน 575.00 SQ.M. 18/01/2566 ธบ.28/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
52 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.7+190-กม.7+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 310.00 เมตร 18/01/2566 ธบ.31/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
53 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.5+100- กม.6+500 ปริมาณงาน 1,469 เมตร 18/01/2566 ธบ.29/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
54 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 ระหว่าง กม.0+120-กม.6+631 ด้านซ้ายทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 535.02 SQ.M.) 10/11/2565 ธบ.9/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
55 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.17+372-กม.19+972 เป็นแห่งๆ และในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.19+972-กม.31+610 เป็นแห่งๆ 10/11/2565 ธบ.25/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
56 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.7+281-กม.14+971 ด้านซ้ายทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 417.95 SQ.M.) 10/11/2565 ธบ.22/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
57 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 ระหว่าง กม.0+881-กม.15+111 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 621.83 SQ.M.) 10/11/2565 ธบ.24/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
58 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0102 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ระหว่าง กม.3+104-กม.8+654 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 142.72 SQ.M.) 10/11/2565 ธบ.10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
59 งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0102 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000-กม.8+944 และทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+028-กม.31+872 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง (ปริมาณงาน 4,702.00 EACH) 10/11/2565 ธบ.14/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
60 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+000-กม.9+000 และทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+352 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ( ปริมาณงาน 117 EACH) 10/11/2565 ธบ.8/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 95 รายการ