f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลข 44-9935-17-8 04/12/2566 419/งท/-/67/19 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 7440-002-00403-60 R 04/12/2566 419/งท/40/67/18 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ป้ายเตือนแนวทางโค้ง ต.63 แบบไฟกระพริบระบบโซล่าเซลล์ เชื่อมโยงกันไร้สาย ขนาด 60 x 75 ซม. พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 75 x 75 ซม. พร้อมติดตั้ง) 04/12/2566 419/60/67/66 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ Brother BT 6000 BK (สีดำ), หมึกปริ้นเตอร์ Brother BT 5000 M (สีชมพู), หมึกปริ้นเตอร์ Brother BT 5000 C (สีฟ้า), หมึกปริ้นเตอร์ Brother BT 5000 Y (สีเหลือง)) 04/12/2566 419/40/67/65 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet 30 x) 01/12/2566 419/40/67/64 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (เกจ์ลม, เกจ์แก๊ส, สายยาง ขนาด 5 หุน) 29/11/2566 419/60/67/62 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 ซื้อวัสดุอื่นๆ 12 รายการ 29/11/2566 419/85/67/61 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 จ้างติดตั้งป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.1+970 - กม.10+440 28/11/2566 419/-/67/59 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ (เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 P, 32 A, เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 P, 40 A, สายไฟฟ้า THW-A 1 x 16 SQ.MM.) 28/11/2566 419/45/67/58 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 จ้างติดตั้งป้ายเตือนแนวทางโค้งและราวกันตก ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.4+823 (สะพานกลับรถวัดมะกอก) 27/11/2566 419/-/67/54 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.14+000 - กม.19+900 และ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.20+000 - กม.31+872 27/11/2566 419/-/67/53 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 ซื้อแอสฟัลท์ 20 ตัน 27/11/2566 419/60/67/52 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเครื่องจักร หมายเลข 23-6284-09-8 24/11/2566 419/งท/-/67/16 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ (ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม, กระสอบปุ๋ย, ถุงมือผ้า, มีดตะขอ, มีดพร้าพร้อมด้าม) 23/11/2566 419/60/67/51 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ (หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 W (LED), โคมไฟตะแกรง 1 x 36 W, สายไฟระย้า 1 เมตร มีขั้วไฟ E27 ใส่หลอดไฟ LED 3 ดวง พร้อมหลอดไฟ LED 3-5 W, หลอดโซเดียมไฮเพรสเซอร์ 250 W, อิ๊กนิเตอร์, บัลลาสต์ 250 W) 23/11/2566 419/45/67/50 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,131 รายการ