f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานกำแพงกั้นเสียงบนราวสะพาน ชนิด TRANSPARENT TYPE ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.4+932 - กม.5+200 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 268.00 ม. 28/05/2562 ธบ./e/36/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.11+000 - กม.13+600 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 672.00 ม. 05/06/2562 ธบ./e/35/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.3+700, กม.8+500 ด้านซ้ายทาง และ ที่ กม.5+500, ที่ กม.10+200 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 4.00 แห่ง 10/04/2562 ธบ./e/34/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 30 รายการ 17/01/2562 ธบ./งท.1/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 งานภูมิทัศน์ทางหลวง (Landscaping) ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ ถึง พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3,326,700.00 ตร.ม. 20/11/2561 ธบ./e/29/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ