f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (คราดเหล็กพร้อมด้าม, กรรไกรตัดหญ้าปากคลื่น, จอบพร้อมด้าม) 02/05/2565 419/60/65/165 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 ซื้อวัสดุอื่นๆ 5 รายการ (แปรงล้างห้องน้ำด้ามสั้น, ไม้กวาดดอกหญ้า, น้ำยาทำความสะอาดกระจก, น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ, น้ำยาทำความสะอาดพื้น) 02/05/2565 419/85/65/164 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 02/05/2565 419/60/65/163 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 ซื้อน้ำมันเบนซิน 2,000 ลิตร ประจำเดือน เมษายน 02/05/2565 419/35/65/162 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 ซื้อ COLD MIX (300 ถุง) 28/04/2565 419/60/65/159 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ไม้อัดยาง ขนาด 1.2 x 2.40 ม. หนา 10 มม.) 28/04/2565 419/60/65/158 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ 26/04/2565 419/60/65/157 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ (ปุ๋ยเคมี 16-16-16, ดินผสมปุ๋ย, ปุ๋ยทางใบ) 26/04/2565 419/70/65/156 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (ทรายหยาบผสมคอนกรีต, หินผสมคอนกรีต 3/4) 26/04/2565 419/60/65/155 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ OKI 412) 25/04/2565 419/40/65/154 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ (สายไฟฟ้า NYY 4 x 10 sq.mm., สายไฟฟ้า NYY 4 x 16 sq.mm.) 21/04/2565 419/45/65/153 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (ทรายหยาบ, หิน 3/4) 21/04/2565 419/60/65/152 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 21/04/2565 419/-/65/151 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (หมุดสะท้อนแสง 360 องศา สีขาว (พร้อมติดตั้ง)) 18/04/2565 419/60/65/150 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ HP CF 281A 81A) 18/04/2565 419/40/65/149 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 617 รายการ