f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 07/06/2565 419/65/180 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 01/06/2565 419/65/178 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (แผ่นสะท้อนแสงสีขาว หน้า 3 นิ้ว ชนิด Diamond Grade (สำหรับติดเสาล้มลุก)) 01/06/2565 419/65/177 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 จ้างผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร 31/05/2565 419/65/176 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 31/05/2565 419/65/175 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 จ้างทาสีน้ำปูนโพลีเมอร์สะพานกลับรถ 31/05/2565 419/65/174 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ (ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม) 27/05/2565 419/65/173 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 26/05/2565 419/65/172 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ 3 รายการ 25/05/2565 419/65/171 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 จ้างทำความสะอาดบ่อพักและท่อระบายน้ำ 20/05/2565 419/65/170 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 12/05/2565 419/65/169 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 09/05/2565 419/65/167 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 7 รายการ 02/05/2565 419/65/166 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เลขที่ ธบ./2/2565 จำนวน 127 รายการ 16/06/2565 ธบ./2/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (คราดเหล็กพร้อมด้าม, กรรไกรตัดหญ้าปากคลื่น, จอบพร้อมด้าม) 02/05/2565 419/60/65/165 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 631 รายการ