f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.4+119.117-กม.6+661.328 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง จำนวนดินดี ปริมาณโดยประมาณ 11,547.90 ลบ.ม.(หลวม) 15/09/2566 ธบ./4/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 งานจ้างเหมาทำงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 11/07/2566 ธบ.33/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 การขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บ่อพักและปักเสาไฟฟ้า โครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 03/07/2566 ธบ./3/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 ขายทอดตลาดพัสดุเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) ชำรุด จำนวน 9 รายการ 01/05/2566 ธบ./งท.1/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 ขายทอดตลาดมูลดิน 25/04/2566 ธบ.(ยกเลิก)/2/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+500 ปริมาณงาน 9 แห่ง 02/02/2566 ธบ.32/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.3+640-กม.3+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 260.00 เมตร 25/01/2566 ธบ.27/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.12+200-กม.12+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 300.00 เมตร 25/01/2566 ธบ.30/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+105-กม.14+230 ด่านบางขุนเทียน 2 (สมุทรสาคร) ปริมาณงาน 575.00 SQ.M. 24/01/2566 ธบ.28/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.7+190-กม.7+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 310.00 เมตร 24/01/2566 ธบ.31/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.5+100- กม.6+500 ปริมาณงาน 1,469 เมตร 24/01/2566 ธบ.29/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 ระหว่าง กม.0+120-กม.6+631 ด้านซ้ายทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 535.02 SQ.M.) 21/11/2565 ธบ.9/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.17+372-กม.19+972 เป็นแห่งๆ และในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.19+972-กม.31+610 เป็นแห่งๆ 21/11/2565 ธบ.25/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.7+281-กม.14+971 ด้านซ้ายทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 417.95 SQ.M.) 21/11/2565 ธบ.22/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 ระหว่าง กม.0+881-กม.15+111 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 621.83 SQ.M.) 21/11/2565 ธบ.24/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 52 รายการ