f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เลขที่ ธบ./2/2565 จำนวน 127 รายการ 16/05/2565 ธบ./2/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค (สะพานบก) ระหว่าง กม.0+000- กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 4,000,000.00 ตร.ม. 10/11/2564 ธบ./e/1/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 งานราวกันอันตราย (ติดตั้งกำแพงกันเสียง TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCE SHEET NOISE BARRIER) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน) ระหว่าง กม.2+998 - กม.3+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 170.00 เมตร 24/08/2563 ธบ./e/30/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 งานราวกันอันตราย (ติดตั้งกำแพงกันเสียง TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCE SHEET NOISE BARRIER บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน) ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 346.00 เมตร 24/08/2563 ธบ./e/31/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 11 รายการ 15/06/2563 ธบ./งท.1/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+960 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 904.00 เมตร 28/01/2563 ธบ./e/5/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 งานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+720 - กม.1+240 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 520.00 เมตร 20/01/2563 ธบ./e/4/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 งานป้ายจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+810 ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 596.03 ตร.ม. 20/01/2563 ธบ./e/3/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.0+000 ต่างระดับตอน 1B ปริมาณงาน 30.00 ต้น 20/01/2563 ธบ./e/2/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 งานกำแพงกั้นเสียงบนราวสะพาน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.5+650 - กม.5+870 ด้านซ้ายทาง, ระหว่าง กม.4+700 – กม.4+932 และระหว่าง กม.5+200 – กม.5+290 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 542 เมตร 20/01/2563 ธบ./e/1/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 งานกำแพงกั้นเสียงบนราวสะพาน ชนิด TRANSPARENT TYPE ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.4+932 - กม.5+200 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 268.00 ม. 13/05/2562 ธบ./e/36/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.11+000 - กม.13+600 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 672.00 ม. 13/05/2562 ธบ./e/35/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.3+700, กม.8+500 ด้านซ้ายทาง และ ที่ กม.5+500, ที่ กม.10+200 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 4.00 แห่ง 15/03/2562 ธบ./e/34/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 จ้างเหมาทำงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงธนบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 06/03/2562 ธบ./e/33/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 30 รายการ 01/12/2561 ธบ./งท.1/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ