f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 หมวดทางหลวงแสมดำ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 20/05/2567 ธบ./e/41/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.28+216-กม.31+745 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,860 M.) 20/05/2567 ธบ./e/39/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
3 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+270-กม.31+745 เป็นแห่งๆ และทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ตอน 4 ที่ กม.14+297 (ต่างระดับบางขุนเทียน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,561 M.) 20/05/2567 ธบ./e/38/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
4 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.25+946-กม.29+749 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,606 M.) 20/05/2567 ธบ./e/37/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
5 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 8 ระหว่าง กม.0+160-กม.0+300 ทางหลัก ด้านขวาทาง และ ระหว่าง กม.12+400-กม.14+500 ทางขนาน ด้านขวาทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,316 M.) 20/05/2567 ธบ./e/36/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
6 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.1+945-กม.2+095 (ข้ามถนนราชพฤกษ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง (300 M.) 20/05/2567 ธบ./e/35/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 09/05/2567 ธบ./e/34/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 หมวดทางหลวงแสมดำ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 10/04/2567 ธบ./e/20/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+000-กม.22+200 ด้านซ้ายทาง (Loop Ramp) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 01/05/2567 ธบ./e/33/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพระประแดง แขวงทางหลวงธนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ที่ กม.0+000 (ต่างระดับ 1B) 01/05/2567 ธบ./e/32/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
11 งานจ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+250- กม.24+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 33,352.00 SQ.M. 22/04/2567 ธบ.28/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
12 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.4+000-กม.5+750 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 25,035.00 SQ.M. 22/04/2567 ธบ.27/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
13 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+900 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 19/04/2567 ธบ.25/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
14 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+000-กม.0+980 (Slip Road 1A พุทธมณฑลสาย 2-ถนนบรมราชชนนี) ปริมาณงาน 0.980 กม. 19/04/2567 ธบ.30/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
15 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 ระหว่าง กม.12+470-กม.14+780 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 28,790.00 SQ.M. 19/04/2567 ธบ.24/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 95 รายการ