f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+500-กม.25+900 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน2,018.00 M.) 07/11/2565 ธบ.15/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
32 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.30+056-กม.31+700 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1,724.00 M.) 07/11/2565 ธบ.6/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
33 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.11+000-กม.15+111 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,133.00 M.) 07/11/2565 ธบ./e/12/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
34 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.15+216-กม.19+972 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 2,699.00 M.) 07/11/2565 ธบ./e/11/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
35 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.23+520-กม.27+740 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 2,320.00 M.) 07/11/2565 ธบ./e/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
36 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน 1 รายการ 20/10/2565 ธบ./1/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
37 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+000 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 15,745.00 SQ.M. 19/10/2565 ธบ./e/6/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
38 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง- บางแค ระหว่าง กม.0+000- กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 6,047,864.00 ตร.ม. 17/10/2565 ธบ./e/5/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
39 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 20/09/2565 ธบ./e/4/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
40 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.22+028 ปริมาณงาน 1.00 แห่ 20/09/2565 ธบ./e/3/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
41 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 20/09/2565 ธบ./e/2/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
42 งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 20/09/2565 ธบ./e/1/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
43 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เลขที่ ธบ./4/2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 30/08/2565 ธบ./4/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
44 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เลขที่ ธบ./2/2565 จำนวน 127 รายการ 16/05/2565 ธบ./2/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
45 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค (สะพานบก) ระหว่าง กม.0+000- กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 4,000,000.00 ตร.ม. 10/11/2564 ธบ./e/1/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 59 รายการ