f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ที่ กม.23+500 สะพานข้ามคลองบางขี้เก้ง ด้านซ้ายทางและขวาทาง ที่ กม.26+400 สะพานข้ามคลองบางเชือกหนัง ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 4.00 แห่ง 21/05/2567 ธบ.18/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
17 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1 ที่ กม.22+028 ด้านซ้ายทาง (สะพานต่างระดับบางแค) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 21/05/2567 ธบ.20/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
18 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+000-กม.25+100 และระหว่าง กม.30+200-กม.31+872 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง (ปริมาณงาน 342 EACH) 21/05/2567 ธบ.21/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
19 งานราวกันอันตรายอื่น ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ตอน 4 ระหว่าง กม.8+300-กม.8+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 500 M.) 14/05/2567 ธบ.8/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
20 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.15+111 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 369 ดวง) 14/05/2567 ธบ.11/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
21 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทล.3901 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.14+472-กม.19+972,ทล.3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.19+972-กม.30+472,ทล.3902 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.14+472-กม.19+972 15/05/2567 ธบ.13/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
22 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.14+900-กม.18+800 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 5,422 M.) 15/05/2567 ธบ.17/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
23 งานป้ายแขวนสูง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.2+400-กม.11+400 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 86.40 SQ.M.) 15/05/2567 ธบ.16/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
24 งานราวกันอันตรายอื่น ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000-กม.0+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 500 M.) 14/05/2567 ธบ.9/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
25 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 6 ระหว่าง กม.1+118-กม.10+061 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 518 EACH) 14/05/2567 ธบ.10/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
26 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+978-กม.14+500 และทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 2 ระหว่าง กม.14+450-กม.16+950 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 194.94 SQ.M.) 15/05/2567 ธบ.15/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
27 งานป้ายแขวนสูง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+400-กม.9+731 และทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 1 ที่ กม.18+700 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 737.50 SQ.M.) 15/05/2567 ธบ.14/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
28 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.8+944 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 558 EACH) 14/05/2567 ธบ.12/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
29 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150-กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. 02/04/2567 ธบ.7/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
30 งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.0+000-กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 5,907,216.00 ตร.ม. 24/01/2567 ธบ.5/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 56 รายการ