f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/08/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี งานราวกันอันตราย (ติดตั้งกำแพงกันเสียง TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCE SHEET NOISE BARRIER บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน) ระหว่าง กม.6+200 - กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 346.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/08/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี งานราวกันอันตราย (ติดตั้งกำแพงกันเสียง TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCE SHEET NOISE BARRIER บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน) ระหว่าง กม.2+998 - กม.3+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 170.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 15/01/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี งานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+960 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 904.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/01/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกำแพงกั้นเสียงบนราวสะพาน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.5+650 - กม.5+870 ด้านซ้ายทาง, ระหว่าง กม.4+700 – กม.4+932 และระหว่าง กม.5+200 – กม.5+290 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 542 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/01/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.0+000 ต่างระดับตอน 1B ปริมาณงาน 30.00 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/01/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+810 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 596.03 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/01/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี งานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+720 - กม.1+240 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 520.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/11/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกำแพงกั้นเสียงบนราวสะพาน Transparent Type ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.5+650 - กม.5+870 (ด้านซ้ายทาง), ระหว่าง กม.4+700 - กม.4+932 และระหว่าง กม.5+200 - กม.5+290 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 542.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/11/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.0+000 ต่างระดับตอน 1B ปริมาณงาน 30.00 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/11/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+810 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 596.03 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 18 รายการ