f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/12/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.15+111 ด้านขวาทาง รวมแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 216 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/12/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.25+100-กม.30+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 424 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/12/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.17+000- กม.19+900,ในทางหลวงหมายเลข 3901ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.14+700-กม.15+200 และในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.14+700-กม.15+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/12/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1 ที่ กม.22+028 (ต่างระดับบางแค) และที่ กม.30+056 (ต่างระดับฉิมพลี) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 272 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/12/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ที่ กม.16+153 สะพานข้ามคลองบางบอน ด้านซ้ายทางและขวาทาง,ที่ กม.18+942 สะพานข้ามคลองหนองใหญ่ ด้านซ้ายทางและขวาทาง,ที่ กม.19+884 สะพานข้ามคลองบางอ้าย ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 3.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/12/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+028-กม.31+872,ในทางหลวงหมายเลข 3901ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+028-กม.31+872 และในทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.13+746-กม.19+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 02/12/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0100 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+000-กม.0+400,ระหว่าง กม.4+130-กม.6+120 (ต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1,660 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/12/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์- พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.1+888-กม.12+300 ทางหลัก ทางขนาน ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/12/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.0+000-กม.9+731 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 9,731.00 M. (ปริมาณงาน 108 SET) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 02/12/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.0+000-กม.9+731 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 9,731.00 M. (ปริมาณงาน 108 SET) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 52 รายการ