f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/11/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+720 - กม.1+240 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 520.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/11/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+960 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 904.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/11/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+810 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 596.03 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/11/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+810 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 596.03 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/11/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.0+000 ต่างระดับตอน 1B ปริมาณงาน 30.00 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 21/11/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกำแพงกั้นเสียงบนราวสะพาน Transparent Type ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.5+650 - กม.5+870 (ด้านซ้ายทาง), ระหว่าง กม.4+700 - กม.4+932 และระหว่าง กม.5+200 - กม.5+290 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 542.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/07/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.1+300 - กม.3+700 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 งาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/03/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.11+000 - กม.13+600 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 672.00 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/02/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ กม.3+700, ที่ กม.8+500 ด้านซ้ายทาง และ ที่ กม.5+500, ที่ กม.10+200 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 4.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 20/02/2562 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทำงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงทางหลวงธนบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ