f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030030054
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.11+000 - กม.13+600 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 672.00 ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,980,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ