f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D62070456659
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.1+300 - กม.3+700 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 งาน
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,587,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/07/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ