f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D65120483946
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+105-กม.14+230 ด่านบางขุนเทียน 2 (สมุทรสาคร) ปริมาณงาน 575.00 SQ.M.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,400,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/12/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ