f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D65120480613
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+500 ปริมาณงาน 9 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,465,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/12/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ