f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66060006206
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์ -พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,888,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 07/06/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ