f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67030024610
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานป้ายแขวนสูง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+400-กม.9+731 และทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตอน 1 ที่ กม.18+700 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 737.50 SQ.M.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 14/03/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ