f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67030024821
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทล.3901 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.14+472-19+972,ทล.3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.19+972-30+472,ทล.3902 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.14+472-19+972 และทล.3902 กม.19+972-30+472
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,825,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 14/03/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ