f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D61100170103
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานภูมิทัศน์ทางหลวง (Landscaping) ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ ถึง พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3,326,700.00 ตร.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,642,900.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 09/11/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ