f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/11/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.0+000-กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 5,907,216.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+010-กม.2+310 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง- ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+000-กม.2+250 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 250.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น (TRANSPARENT ACRYLIC REINFORCED SHEET NOISE BARRIER) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง- ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.9+160- กม.9+400 ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 190.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.14+200-กม.14+350 ด่านบางขุนเทียน 1,กม.14+230-กม.14+330 ด่านบางขุนเทียน 2 และ กม.14+330-กม.14+500 ด่านบางขุนเทียน 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 30/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150- กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 05/10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานปรับปรุงหลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ที่ 18+427 และ กม.19+609 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/07/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์ -พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/06/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์ -พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/12/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.5+100- กม.6+500 ปริมาณงาน 1,469 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 90 รายการ