f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/05/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 หมวดทางหลวงแสมดำ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
2 03/05/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานป้ายข้างทาง สายทางในควบคุมของแขวงทางหลวงธนบุรี ปริมาณงาน 10.00 แห่ง (ปริมาณงาน 539.63 SQ.M.) เปลี่ยนแปลงแผน
3 03/05/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตรายอื่น ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.1+945-กม.2+095 (ข้ามถนนราชพฤกษ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง (300 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/05/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 8 ระหว่าง กม.0+160-กม.0+300 ทางหลัก ด้านขวาทาง และ ระหว่าง กม.12+400-กม.14+500 ทางขนาน ด้านขวาทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,316 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/05/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.25+946-กม.29+749 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,606 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/05/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+270-กม.31+745 เป็นแห่งๆ และทางหลวงหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ตอน 4 ที่ กม.14+297 (ต่างระดับบางขุนเทียน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,561 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/05/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 5 ระหว่าง กม.28+216-กม.31+745 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,860 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/04/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/04/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+000-กม.22+200 ด้านซ้ายทาง (Loop Ramp) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/04/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพระประแดง แขวงทางหลวงธนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ที่ กม.0+000 (ต่างระดับ 1B) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 123 รายการ