f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 22/11/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 ระหว่าง กม.9+600 - กม.11+700 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 18,750.00 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 22/11/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.25+900 - กม.26+400 และระหว่าง กม.27+555 - กม.28+450 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 19,510.00 SQ.M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 22/11/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 ระหว่าง กม.0+700- กม.2+250 และ ระหว่าง กม.2+650–กม.3+400 ทางหลัก ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 25,760.00 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 22/11/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์ -พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+520-กม.14+871 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 21,689.00 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 22/11/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ที่ กม.16+153 สะพานข้ามคลองบางบอน ด้านซ้ายทางและขวาทาง,ที่ กม.18+942 สะพานข้ามคลองหนองใหญ่ ด้านซ้ายทางและขวาทาง,ที่ กม.19+884 สะพานข้ามคลองบางอ้าย ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 3แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 22/11/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง- แสมดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+731 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 9,731.00 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 04/11/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค (สะพานบก) ระหว่าง กม.0+000- กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 4,000,000.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 16/10/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง- แสมดำตอน 2 ที่ กม.1+978 สะพานข้ามคลองบางขุนเทียน ที่ กม.3+347 สะพานข้ามคลองบัว ที่ กม.4+003 สะพานข้ามคลองวัดกก ที่ กม.6+226 สะพานข้ามคลองบัวหลอง ที่ กม.7+624 สะพานข้ามคลองรางแก้ว ที่ กม.8+797 ยกเลิกแผน
69 05/10/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ตอน 1 ระหว่าง กม.6+750 - กม.7+650 ทางขนาน ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 11,300.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 05/10/2563 แขวงทางหลวงธนบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง- แสมดำตอน 2 ที่ กม.1+978 สะพานข้ามคลองบางขุนเทียน ที่ กม.3+347 สะพานข้ามคลองบัว ที่ กม.4+003 สะพานข้ามคลองวัดกก ที่ กม.6+226 สะพานข้ามคลองบัวหลอง ที่ กม.7+624 สะพานข้ามคลองรางแก้ว ที่ กม.8+797 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 90 รายการ