f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 25/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.15+216- กม.19+972 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 2,699.00 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 25/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.11+000- กม.15+111 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,133.00 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 25/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค- คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.30+056-กม.31+700 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1,724.00 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 25/10/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+500- กม.25+900 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 2,018.00 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 29/09/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0100 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+000 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 15,745.00 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 29/09/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+800- กม.2+250 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 17,058.00 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 27/09/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำความสะอาด (Cleaning) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.0+000- กม.14+230 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง รวมต่างระดับ 1B ปริมาณงาน 6,047,864.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 07/09/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด- บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 07/09/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 07/09/2565 แขวงทางหลวงธนบุรี งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค- คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.22+028 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 123 รายการ