f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 11 รายการ 14/07/2563 39,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 30 รายการ 17/01/2562 203,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 17 จาก 17 รายการ