f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2566
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66099278682
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ (สีน้ำมันสีขาว มอก.327-2553, สีน้ำมันสีดำ มอก.327-2553, สีน้ำมันสีแดง มอก.327-2553, สีน้ำมันสีเหลือง มอก.327-2553, น้ำมันสน, ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 6 นิ้ว, ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 4 นิ้ว, แปรงทาสี ขนาด 4 นิ้ว)
งบประมาณ 100,920.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 12/09/2566 19/09/2566
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ