f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 6,000 ลิตร ประจำเดือน กันยายน 18/09/2566 190,674.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (เสียมพร้อมด้าม, มีดพร้าหัวตัด, มีดขอพร้อมด้าม) 18/09/2566 15,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 5 รายการ (ผ้าถูพื้น, น้ำยาทำความสะอาดพื้น, น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ, ถุงขยะดำ ขนาด 28” x 36”, ผงซักฟอก) 18/09/2566 7,665.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.17+065 - กม.17+850 18/09/2566 375,127.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงธนบุรี การขายทอดตลาดมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.4+119.117-กม.6+661.328 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง จำนวนดินดี ปริมาณโดยประมาณ 11,547.90 ลบ.ม.(หลวม) 15/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ HP CF 281A 81A) 14/09/2566 19,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ทรายหยาบ, หิน 3/4, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15 เล่ม 1-2555)) 13/09/2566 39,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (บ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดฝาบ่อ 1.00 เมตร กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2.00 เมตร ชนิดฝาเหล็กหล่อกลม) 13/09/2566 24,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (พุกพลาสติก (สำหรับติดหลักล้มลุก)) 12/09/2566 49,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ (ค้อนปอนด์พร้อมด้าม ขนาด 12 ปอนด์, ระดับน้ำ ขนาด 24 นิ้ว, ชะแลง ขนาด 1.20 เมตร, ที่ตักขยะแบบหวาย) 12/09/2566 21,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ (สีน้ำมันสีขาว มอก.327-2553, สีน้ำมันสีดำ มอก.327-2553, สีน้ำมันสีแดง มอก.327-2553, สีน้ำมันสีเหลือง มอก.327-2553, น้ำมันสน, ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 6 นิ้ว, ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 4 นิ้ว, แปรงทาสี ขนาด 4 นิ้ว) 12/09/2566 100,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างติดตั้งป้ายเตือนแนวทางโค้งและราวกันตก ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.9+480 (สะพานกลับรถคลองควาย) 07/09/2566 193,760.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างงานตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3901, 3902 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง - บางแค ระหว่าง กม.4+600 - กม.15+200 เป็นช่วงๆ 07/09/2566 144,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 1 รายการ (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24000 BTU) 06/09/2566 37,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 1 รายการ (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 18000 BTU) 06/09/2566 83,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,092 รายการ