f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 07/06/2565 44,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 01/06/2565 8,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (แผ่นสะท้อนแสงสีขาว หน้า 3 นิ้ว ชนิด Diamond Grade (สำหรับติดเสาล้มลุก)) 01/06/2565 101,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างผลิตป้ายคัทเอ้าท์ถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร 31/05/2565 7,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 31/05/2565 8,196.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างทาสีน้ำปูนโพลีเมอร์สะพานกลับรถ 31/05/2565 327,145.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ (ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม) 27/05/2565 14,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 26/05/2565 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 3 รายการ 25/05/2565 40,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างทำความสะอาดบ่อพักและท่อระบายน้ำ 20/05/2565 476,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 12/05/2565 7,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 09/05/2565 150,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุยานพาหนะ 7 รายการ 02/05/2565 36,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 11/07/2565 6,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เลขที่ ธบ./2/2565 จำนวน 127 รายการ 16/06/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 652 รายการ