f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุเครื่องจักร 14/08/2563 7,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุเครื่องจักร 1 งาน 14/08/2563 8,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุเครื่องจักร 1 งาน 14/08/2563 12,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุเครื่องจักร 1 งาน 14/08/2563 45,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงธนบุรี ME 014418T STARTER ASSY 14/08/2563 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อยางแอสฟัลท์ 40 ตัน 15/06/2563 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (ถุงมือผ้าอย่างหนา, ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม, กระสอบปุ๋ย) 12/06/2563 14,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ (ฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำด้วยแผ่นซิ้งพับขึ้นรูปแบบย่อมุมพ่นสีทอง ขนาดกว้าง 110 x ซม. ยาว 450 ซม. สูง 145 ซม. พร้อมติดตั้ง, ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พิมพ์ลงวัสดุผ้าใบไวนิล อย่างหนา เกรด A พิมพ์ระบบซุปเปอร์อิงค์เจ็ท ความละเอียดสูง) 12/06/2563 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วสวนป่า (รั้วคอนกรีตและรั้วตะแกรงเหล็ก) 12/06/2563 225,741.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน 12/06/2563 5,095.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทำการดันท่อลอดเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 10/06/2563 281,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างงานป้ายและเครื่องหมายจราจร 09/06/2563 162,243.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 2 รายการ (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ STIHT MS 382 เครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 25 นิ้ว, เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ STIHT MS 180 เครื่องยนต์ 0.8 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 11.5 นิ้ว) 08/06/2563 71,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 05/06/2563 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25 รายการ 05/06/2563 139,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 38 รายการ