f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (คราดเหล็กพร้อมด้าม, กรรไกรตัดหญ้าปากคลื่น, จอบพร้อมด้าม) 02/05/2565 20,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 5 รายการ (แปรงล้างห้องน้ำด้ามสั้น, ไม้กวาดดอกหญ้า, น้ำยาทำความสะอาดกระจก, น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ, น้ำยาทำความสะอาดพื้น) 02/05/2565 5,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 02/05/2565 153,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันเบนซิน 2,000 ลิตร ประจำเดือน เมษายน 02/05/2565 103,963.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อ COLD MIX (300 ถุง) 28/04/2565 40,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ไม้อัดยาง ขนาด 1.2 x 2.40 ม. หนา 10 มม.) 28/04/2565 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ 26/04/2565 96,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ (ปุ๋ยเคมี 16-16-16, ดินผสมปุ๋ย, ปุ๋ยทางใบ) 26/04/2565 53,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (ทรายหยาบผสมคอนกรีต, หินผสมคอนกรีต 3/4) 26/04/2565 33,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ OKI 412) 25/04/2565 7,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ (สายไฟฟ้า NYY 4 x 10 sq.mm., สายไฟฟ้า NYY 4 x 16 sq.mm.) 21/04/2565 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (ทรายหยาบ, หิน 3/4) 21/04/2565 16,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 21/04/2565 26,952.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (หมุดสะท้อนแสง 360 องศา สีขาว (พร้อมติดตั้ง)) 18/04/2565 229,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ HP CF 281A 81A) 18/04/2565 19,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 637 รายการ