f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66109331757
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ (กระป๋องปูน, เชือกฟาง, ใบเจียร์ลูกหนู ขนาด 4 นิ้ว ชนิดบาง, ใบตัด ขนาด 4 นิ้ว, กระสอบปุ๋ย, ถุงขยะสีดำ ขนาด 28 นิ้ว x 36 นิ้ว, แผ่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14 นิ้ว)
งบประมาณ 25,654.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 27/10/2566 03/11/2566
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ