f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66109357734
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+310 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
งบประมาณ 9,900,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 08/11/2566 13/11/2566
2 ประกาศราคากลาง 06/11/2566 06/12/2566
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 14/11/2566 28/11/2566
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 06/12/2566 18/12/2566
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 11/01/2567 09/04/2567
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ