f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67049088914
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ที่ กม.23+500 สะพานข้ามคลองบางขี้เก้ง ด้านซ้ายทางและขวาทาง ที่ กม.26+400 สะพานข้ามคลองบางเชือกหนัง ด้านซ้ายทางและขวาทาง ปริมาณงาน 4.00 แห่ง
งบประมาณ 5,200,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 09/04/2567 17/04/2567
2 ประกาศราคากลาง 09/04/2567 09/05/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 18/04/2567 24/04/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 30/04/2567 13/05/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 21/05/2567 18/08/2567
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ