f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67049032108
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ที่ กม.8+900 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
งบประมาณ 15,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 10/04/2567 18/04/2567
2 ประกาศราคากลาง 10/04/2567 10/05/2567
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 19/04/2567 25/04/2567
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 09/05/2567 21/05/2567
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ