f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63067052018
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุอื่นๆ 8 รายการ (ฐานเสาธงรูปดอกรัก ขนาด 14 นิ้ว, พานพุ่ม ขนาด 19 x 56 ซม., กรวย ธูป เทียน แพ, ธงตราสัญลักษณ์ สท. ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร, ธงตราสัญลักษณ์ สท. ขนาด 0.60 x 0.90 เมตร, ผ้าต่วนสีม่วง ขนาด กว้าง 44 นิ้ว ยาว 60 หลา, ภาพพระบรมฉายาลักษ)
งบประมาณ 77,350.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 02/06/2563 10/06/2563
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ