f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงธนบุรี
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63067113080
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 2 รายการ (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ STIHT MS 382 เครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 25 นิ้ว, เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ STIHT MS 180 เครื่องยนต์ 0.8 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 11.5 นิ้ว)
งบประมาณ 71,500.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 08/06/2563 15/06/2563
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ