f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1066 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 19/08/2563 56,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1067 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 10 รายการ 19/08/2563 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1068 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ศก. 1.20 ม. 19/08/2563 491,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1069 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างฉาบผิวกันลื่นไถล (RED ANTI SKID) 19/08/2563 496,614.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1070 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 19/08/2563 59,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1071 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุเครื่องจักร 14/09/2563 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1072 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อ CRS - 2 19/08/2563 30,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1073 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 18/08/2563 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1074 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 18/08/2563 43,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1075 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ 18/08/2563 486,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1076 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันเบนซิน 2,000 ลิตร 14/08/2563 67,964.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1077 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 13/08/2563 203,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1078 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 13/08/2563 404,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1079 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ศก. 1.20 ม. 13/08/2563 428,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1080 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทาสีน้ำปูน 13/08/2563 334,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,066 ถึง 1,080 จาก 1,165 รายการ