f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล B7 6,000 ลิตร 02/05/2567 184,703.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงธนบุรี งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 09/05/2567 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงธนบุรี งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 หมวดทางหลวงแสมดำ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 25/04/2567 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+000-กม.22+200 ด้านซ้ายทาง (Loop Ramp) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 01/05/2567 5,253,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพระประแดง แขวงทางหลวงธนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ที่ กม.0+000 (ต่างระดับ 1B) 01/05/2567 3,265,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (เสื้อกันฝนแบบยาว สกรีนด้านหลัง “แขวงทางหลวงธนบุรี” พร้อมติดโลโก้ “กรมทางหลวง”) 22/04/2567 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 7 รายการ (ถุงขยะสีดำ ขนาด 18 นิ้ว x 20 นิ้ว, ถุงขยะสีดำ ขนาด 28 นิ้ว x 36 นิ้ว, น้ำยาถูพื้น, น้ำยาเช็ดกระจก, แปรงขัดชักโครก, น้ำยาดันฝุ่น, ไม้กวาดดอกหญ้า) 22/04/2567 5,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงธนบุรี โครงการซื้อวัสดุเครื่องยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 46-6811-14-8 22/04/2567 22,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงธนบุรี โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 44-0318-17-0 22/04/2567 9,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงธนบุรี โครงการซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 25-6910-10-1 22/04/2567 6,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+250- กม.24+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 33,352.00 SQ.M. 15/05/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงธนบุรี งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ระหว่าง กม.4+000-กม.5+750 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 25,035.00 SQ.M. 15/05/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะหมายเลข 74-6206-16-0 19/04/2567 5,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงธนบุรี โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ยานพาหนะหมายเลข 44-0319-17-0 19/04/2567 8,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงธนบุรี โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อเปลี่ยนใส่ยานพาหนะหมายเลข 20-6363-21-4 19/04/2567 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,295 รายการ