f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 20 รายการ 13/06/2567 30,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ (ธงชาติไทย ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร, ธงชาติไทย ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร) 12/06/2567 10,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ 12/06/2567 27,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 9 รายการ 12/06/2567 10,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ 12/06/2567 59,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ Laserjet EnterPrise M604 81A, หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet 30 x) 10/06/2567 33,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594-2566) 10/06/2567 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 7 รายการ (ไม้กวาดดอกหญ้า, ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า, ที่ตักขยะ, ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม, ผงซักฟอก, ถุงขยะ ขนาด 28 นิ้ว x 36 นิ้ว, น้ำยาถูพื้น) 10/06/2567 8,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างติดตั้งคานจำกัดความสูง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.9+731 (ต่างระดับบางขุนเทียน Loop Ramp ทางไปวังกุ้ง) 07/06/2567 27,166.53 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (สีโคลด์กัลวาไนซ์ซิ่ง, น้ำมันสน จุ 11 ลิตร, ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 4 นิ้ว) 07/06/2567 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ Fuji Xerox Docu Print P 355 d 61 รุ่น Fuji Xerox) 06/06/2567 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ (สายไฟฟ้า NYY ขนาด 4 x 16 sq.mm., สายไฟฟ้า NYY ขนาด 4 x 10 sq.mm., สายไฟฟ้า NYY ขนาด 2 x 10 sq.mm., สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3 x 2.5 sq.mm.) 06/06/2567 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (หมึกปริ้นเตอร์ brother MFC-L3750 CDW (TN 263 สีดำ)) 06/06/2567 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อแอสฟัลท์ 192 ตัน 05/06/2567 495,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะหมายเลข 46-6812-14-9 05/06/2567 11,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,326 รายการ