f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1081 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 11/08/2563 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1082 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ 11/08/2563 39,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1083 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทาสีน้ำปูน 11/08/2563 278,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1084 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร 11/08/2563 376,817.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1085 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ 10/08/2563 7,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1086 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 6 รายการ 10/08/2563 65,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1087 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 3 รายการ 07/08/2563 40,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1088 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 07/08/2563 25,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1089 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 04/08/2563 11,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1090 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 04/08/2563 9,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1091 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล 6,000 ลิตร 04/08/2563 132,765.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1092 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ศก. 1.20 ม. 03/08/2563 486,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1093 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ 03/08/2563 487,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1094 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 03/08/2563 165,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1095 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 31/07/2563 288,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,081 ถึง 1,095 จาก 1,165 รายการ