f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1081 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 01/04/2564 15,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1082 แขวงทางหลวงธนบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุด จำนวน 111 รายาการ 01/04/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1083 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 25/03/2564 19,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1084 แขวงทางหลวงธนบุรี ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 25 รายการ 16/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1085 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 24/03/2564 192,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1086 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเปลี่ยนฝาบ่อตะแกรงเหล็ก 23/03/2564 499,655.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1087 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับปรุงผิวจราจร 22/03/2564 478,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1088 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 16/03/2564 23,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1089 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 15/03/2564 19,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1090 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 15/03/2564 493,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1091 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 11/03/2564 16,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1092 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสาร 10/03/2564 496,992.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1093 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมางานสะพานลอยคนเดินข้าม 10/03/2564 296,537.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1094 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 10/03/2564 110,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1095 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 08/03/2564 24,425.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,081 ถึง 1,095 จาก 1,374 รายการ