f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1291 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุเครื่องจักร 1 งาน 14/08/2563 12,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1292 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุเครื่องจักร 1 งาน 14/08/2563 45,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1293 แขวงทางหลวงธนบุรี ME 014418T STARTER ASSY 14/08/2563 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1294 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อยางแอสฟัลท์ 40 ตัน 15/06/2563 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1295 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (ถุงมือผ้าอย่างหนา, ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม, กระสอบปุ๋ย) 12/06/2563 14,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1296 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ (ฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำด้วยแผ่นซิ้งพับขึ้นรูปแบบย่อมุมพ่นสีทอง ขนาดกว้าง 110 x ซม. ยาว 450 ซม. สูง 145 ซม. พร้อมติดตั้ง, ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พิมพ์ลงวัสดุผ้าใบไวนิล อย่างหนา เกรด A พิมพ์ระบบซุปเปอร์อิงค์เจ็ท ความละเอียดสูง) 12/06/2563 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1297 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วสวนป่า (รั้วคอนกรีตและรั้วตะแกรงเหล็ก) 12/06/2563 225,741.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1298 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมางานบูรณะทรัพย์สิน 12/06/2563 5,095.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1299 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทำการดันท่อลอดเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 10/06/2563 281,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1300 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างงานป้ายและเครื่องหมายจราจร 09/06/2563 162,243.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1301 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 2 รายการ (เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ STIHT MS 382 เครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 25 นิ้ว, เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ STIHT MS 180 เครื่องยนต์ 0.8 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 11.5 นิ้ว) 08/06/2563 71,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1302 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 05/06/2563 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1303 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25 รายการ 05/06/2563 139,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1304 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล 6,000 ลิตร (เดือน มิถุนายน) 04/06/2563 123,199.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1305 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 8 รายการ (ฐานเสาธงรูปดอกรัก ขนาด 14 นิ้ว, พานพุ่ม ขนาด 19 x 56 ซม., กรวย ธูป เทียน แพ, ธงตราสัญลักษณ์ สท. ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร, ธงตราสัญลักษณ์ สท. ขนาด 0.60 x 0.90 เมตร, ผ้าต่วนสีม่วง ขนาด กว้าง 44 นิ้ว ยาว 60 หลา, ภาพพระบรมฉายาลักษ) 02/06/2563 77,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,291 ถึง 1,305 จาก 1,326 รายการ