f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1321 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 13/07/2563 494,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1322 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างรื้อย้ายและก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร 13/07/2563 487,536.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1323 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 10/07/2563 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1324 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล 6,000 ลิตร 09/07/2563 132,187.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1325 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 4 รายการ 03/07/2563 89,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1326 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อยางแอสฟัลท์ 40 ตัน 03/07/2563 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1327 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์ - พุทธมณฑลสาย 4 บริเวณต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 ที่ กม.8+240 ด้านซ้ายทางและขวาทาง 01/07/2563 486,237.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1328 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 01/07/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1329 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทาสีน้ำปูน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.24+397 30/06/2563 340,485.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1330 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 30/06/2563 11,994.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1331 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 3 รายการ 29/06/2563 83,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1332 แขวงทางหลวงธนบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 02/10/2563 26,007.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1333 แขวงทางหลวงธนบุรี 419/40/63/214 25/06/2563 6,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1334 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทาสีสะพานลอยฯ ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.2+489, กม.6+346, กม.7+236 และ กม.8+400 25/06/2563 462,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1335 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อยางแอสฟัลท์ 40 ตัน 25/06/2563 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,321 ถึง 1,335 จาก 1,374 รายการ